Wyróżnienia klubowe "TSD Ronin Stanisławów" za 2011 rok

W sobotę 7 stycznia 2012r. podczas seminarium klubowego Tang Soo Do „Ronin” Stanisławów zostały oficjalnie i uroczyście ogłoszone wyróżnienia i wręczone nagrody dla wyróżniających się   zawodników „TSD Ronin Stanisławów” w roku 2011

Wyróżnionych zostało 7 osób:

alt Damian BUCZEK 4 gup.  I miejsce w punktacji klubowej:469 pkt. Wyróżnienia: Dyplom, Puchar z dedykowaną tabliczką " Wyróżnienie w punktacji klubowej Damian Buczek "aktywny", powołanie do kadry na okres styczeń- marzec 2012, dwudniowa wycieczka klubowa w wybrane miejsce, napój energetyczny "Ronin"

alt Kamil PASIK 5 gup. II miejsce w punktacji klubowej:387 pkt. Wyróżnienia: Dyplom, Puchar z dedykowaną tabliczką "Wyróżnienie w punktacji klubowej 2011 Kamil Pasik "aktywny"; powołanie do kadry na okres styczeń-marzec 2012, dwudniowa  wycieczka klubowa w wybrane miejsce, napój energetyczny "Ronin"

alt Adrian LASKOWSKI 7 gup. III miejsce w punktacji klubowej: 370 pkt. Wyróżnienia: Dyplom, Puchar z dedykowaną tabliczką: "wyróżnienie w punktacji klubowej  2011Adrian Laskowski " aktywny i systematyczny": dwudniowa wycieczka klubowa w wybrane miejsce, wyjazd na MP TSD Puławy, napój energetyczny "Ronin".

alt Sylwia SOSZKA  8 gup. (fot. druga z lewej).  IV miejsce w punktacji klubowej: 360 pkt. Wyróżnienia: Dyplom, Puchar z dedykowaną tabliczką: "wyróżnienie w punktacji klubowej 2011 Sylwia Soszka "aktywna działaczka"; dwudniowa wycieczka klubowa w wybrane miejsce, wyjazd na MP Kong Sao Mikołów, napój energetyczny "Ronin"

alt Patryk GNICH 6 gup  (fot. pierwszy z prawej) V miejsce w punktacji klubowej: 338 pkt. Wyróżnienia: Dyplom. Puchar z dedykowaną tabliczką: " wyróżnienie w punktacji klubowej 2011 Patryk Gnich "klubowy champion roku 2011"; dwudniowa wycieczka klubowa w wybrane miejsce, wyjazd na MP TSD Puławy, napój energetyczny "Ronin"

alt Mateusz PASIK 10 gup (drugi od prawej).  I miejsce w punktacji klubowej w grupie młodszej: 223 pkt. Wyróżnienia: Dyplom, Puchar z dedykowaną tabliczką "wyróżnienie w punktacji klubowej 2011 Mateusz Pasik "systematyczny"/ Powołanie do kadry na okres styczeń-marzec 2012r., napój energetyczny "Ronin"

alt Szymon SZULC 10 gup. II miejsce w punktacji klubowej w grupie młodszej: 222 pkt. Wyróżnienie: Dyplom, Puchar zdedykowaną tabliczką "Wyróżnienie w punktacji klubowej 2011 Szymon Szulc "grappler". Udział w III Turnieju Ju-Jitsu Ne-waza Ziemii Mińskiej luyty 2012